Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2013

Algemeen:
Deelname aan de kinderyoga lessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid, verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers. Een kinderyoga les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Deze kunt u telefonisch of via de mail aanvragen. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal de docente vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is, dan zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan wordt u verzocht dit door te geven.
Cursusgeld:
Het cursusgeld staat vermeld op de website. Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid:
Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch via sms of per mail door te geven. Maximaal 2 lessen per serie mogen ingehaald worden. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Indien uw kind voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wordt u verzocht dit tijdig door te geven.
Bereikbaarheid van de ouders:
Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat de docente u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneemt de docente dit graag van u.
Betalingen:
De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk voor de eerste les is voldaan, tenzij anders afgesproken.
Afwezigheid docente:
Indien de docente onverhoopt niet in staat is een les of workshop te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een ander moment worden ingehaald of er zal een vervangend docent worden geregeld. Wanneer beide opties niet haalbaar blijken, vindt restitutie van het lesgeld plaats.
Kleding:
Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt).
Opzegging:
Indien u wilt opzeggen graag uiterlijk 2 weken van te voren.
Mededelingen:
Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld en in de nieuwsbrief.
Foto’s:
Foto’s die gemaakt worden tijdens de lessen kunnen gebruikt worden voor de website, mocht u dit niet willen dan hoor ik dat graag.
Ongevallen en aansprakelijkheid:
De docent is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. De docent stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundige gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Kinderyoga de Bloementuin en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

Lees ook

Tarieven

Kinderyoga
10 lessenkaart: €90,- (12 weken geldig)

Tieneryoga
10 lessenkaart: €95,- (12 weken geldig)

Ouder-Peuteryoga (2,5-5jr)
Per workshop €16,50 (samen)
€5,- voor extra kind

Ouder- Kindyoga (6-11jr)
Per workshop €18,50 (samen)
€5,- voor extra kind

Ouder -Tieneryoga (12jr+)
Per workshop €19 (samen)

Ouder-Kindyoga + (zorgvragen)
Per workshop €19,- (samen)

Gezinsyoga privéles
Per les €72,-

Yoga voor ouders
10 lessenkaart 110 euro (12 weken geldig)
Losse les 12 euro

Individuele yoga/yoga for the Special Child®
€ 47,- per les (45 minuten)
€ 37,- per les (30 minuten) Sommige vormen van begeleiding kunnen o.a. bekostigd worden vanuit het PGB (persoons gebonden budget).
Een kennismakingsles is 20 euro ( op basis van een 30 minuten les)

Een losse les
€10,- (bij de Kinderyoga groepslessen)

Yoga aan huis/school
€67,- per les incl. reiskosten.

Bij de groepslessen is een proefles gratis!

Betaling graag vooraf overmaken (via factuur) op rekeningnummer IBAN:NL05TRIO0788 8295 56 te Haarlem ter attentie van Kinderyoga de Bloementuin. Graag naam van het kind erbij vermelden. Beschik je niet over voldoende financiële middelen? Stuur dan een berichtje, dan kijken we samen naar een passende oplossing.

lees verder »

Lesrooster

We zijn er voor jou op:

Maandagmiddag
16.00-17.00 uur: Kinderyoga (Leeftijd 4-7jaar) en 8-12 jaar. (tijdelijk gemengde groep)
17.15-18.15 uur: Kinderyoga (Leeftijd 8-12 jaar)
Deze lessen worden geven door Marijke

Dinsdagmiddag
15.45-16.45 uur: Kinderyoga (Leeftijd 8-12 jaar)
17.00-18.15 uur: Tieneryoga (Leeftijd 12 jaar+)
Deze lessen worden geven door Marijke

Woensdagmiddag
13.00-15.45 uur: Yoga for the special child lessen
16.00-17.00 uur: Yoga for the special child jongeren groep (nog 1 plek vrij)
17.00-18.15 uur: Tieneryoga (Leeftijd 12 jaar+)
Deze lessen worden geven door Annet/Anna-Greet

Donderdagmiddag
13.00-15.30 uur: Yoga for the special child lessen
15.45-16.45 uur: Kinderyoga (Leeftijd 8-12 jaar)
17.00-18.15 uur: Tieneryoga (Leeftijd vanaf 14- 17 jaar)
18.30-19.30 uur: Tieneryoga ( Leeftijd vanaf 12 jaar)
Deze lessen worden gegeven door Annet

Vrijdagmiddag
13.00-15.30 uur: Yoga for the special child lessen
16.00-17.00 uur: Kinderyoga (Leeftijd 8-12 jaar)
17.15-18.00 uur: individuele yoga
Deze lessen worden geven door Annet

Zaterdagochtend
Ouder-Peuteryoga (leeftijd 2,5-5 jaar)
1 x per maand van 10.30-11.30 uur. Kijk voor data onder het kopje "Yoga".
Deze workshops worden gegeven door Marijke

Zondagochtend
Ouder-Kindyoga (leeftijd 6-11 jaar)
1x per maand van 10.30-11.30 uur. Voor data kijk onder kopje"Yoga".
Deze workshops worden gegeven door Marijke/Annet

Ouder-Tieneryoga (leeftijd vanaf 12 jaar)
1x per maand van 11.00-12.00 uur. Voor data kijk onder het kopje "Yoga".
Deze workshops worden gegeven door Annet

Ouder-Kindyoga+ (voor kinderen met een specifieke zorgvraag)
1x per maand van 11.00-12.00 uur.
Deze workshops worden gegeven door Annet/Anna-Greet
Voor data kijk onder het kopje "Yoga".

Yoga voor ouders/verzorgers

Maandagochtend
09.30-10.30 uur: Vinyasa flow/mindful (Raja) yoga
Geschikt voor beginners.
Deze les wordt gegeven door Marijke

Donderdagochtend
10.00-11.00 uur: Hatha Yoga (Sonia Sumarmethode®)
Geschikt voor beginners.
Deze les wordt gegeven door Annet

Donderdagavond
20.00-21.00 uur: Vinyasa flow/mindful (Raja) yoga
Geschikt voor beginners.
Deze les wordt gegeven door Marijke

Yoga op maat
- Yoga for the Special Child®
- Individuele yoga
- Gezinsyoga
Lestijden in overleg
Deze lessen worden gegeven door Annet en Anna- Greet

Instromen in een groep kan op elk moment, behalve in de special child yogagroepen.

Er kan in overleg ook bij het kind thuis of op school yogales gegeven worden.

Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen

lees verder »

Privacy reglement

Privacy reglement
Kinderyoga de Bloementuin vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Bloementuin verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Lijst met contactgegevens van de klant via het inschrijfformulier van de website
– Lijst met contactgegevens via inschrijfformulier na aanmeldingen yogales
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sandradiependaal@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom we gegevens nodig hebben
De Bloementuin verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling

– Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een les

– Nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
De Bloementuin zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.
Delen met anderen
De Bloementuin verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
De Bloementuin gebruikt geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kinderyogadebloementuin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Kinderyoga de Bloementuin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via:
Website: www.kinderyogadebloementuin.nl
Telefoonnummer: +31621848939
Bedrijfsadres: St. Jorisveld 1 Haarlem
Beveiliging
Kinderyoga de Bloementuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kinderyogadebloementuin.nl
Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@kinderyogadebloementuin.nl

lees verder »

Leslocatie

Sint Jorisveld 1 Haarlem-Noord

Parkeren kan tegen geringe vergoeding in de parkeergarage Cronjéstraat (€ 1,38 per uur, tarief 2017). Als je bij het inrijden van de parkeergarage rechtsaf slaat, dan treft je de uitgang rechts in de hoek. Gratis parkeren kan op 2 minuten loopafstand van het centrum. In de Ter Spijtstraat en achtergelegen wijk is het vrij parkeren. Let op: een deel van de Ter Spijtstraat is alleen beschikbaar voor vrachtwagens. In de directe omgeving van het centrum en aan de Kleverlaan geldt parkeren voor vergunninghouders.

Openbaar vervoer
Het centrum ligt op 10 min loopafstand van station Haarlem (800 meter). Vanuit Haarlem Noord, IJmuiden en Haarlem Station is het centrum te bereiken met Stadsbus 3, halte Kloosterstraat.

De yogazaal bevind zich in de souterrain. Voor mindervalide is er ook een lift aanwezig.

lees verder »

Adres
Kinderyoga de Bloementuin
Annet van de Rhee
St. Jorisveld 1
2023 GD Haarlem
06-21848939
info@kinderyogadebloementuin.nl