Tarieven

Kinderyoga
10 lessenkaart: €90,- (12 weken geldig)

Tieneryoga
10 lessenkaart: €95,- (12 weken geldig)

Ouder-Peuteryoga (2,5-5jr)
4 lessen: €50,-
Proefles €5,-

Ouder & kind Yogakunst (5-11jr)
Per workshop €17,50 (samen) €5,- voor extra kind

Ouder-Kindyoga +
Per workshop €20,-

Buik en Balans yogalessen
(kleine groepen van ongeveer 5 kinderen)
€20,-per les. Dit is inclusief intakegesprek, buikendagboekje en evaluatiegesprek.
Individuele Buik in Balans yogales
€45,- per les. Dit is inclusief intakegesprek, buikendagboekje en evaluatiegesprek.

Individuele yoga/yoga for the Special Child®
€ 45,- per les (45 minuten)
€ 35,- per les (30 minuten) Sommige vormen van begeleiding kunnen o.a. bekostigd worden vanuit het PGB (persoons gebonden budget).

Een losse les
€10,- (bij de groepslessen)

Yoga aan huis/school
€55,- per les incl reiskosten.

Een proefles is gratis!

Betaling graag contant of vooraf overmaken op rekeningnummer ABN AMRO: NL23 ABNA 0503 4180 21 te Haarlem ter attentie van Kinderyoga de Bloementuin. Graag naam van het kind erbij vermelden.Lees ook

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2013

Algemeen:
Deelname aan de kinderyoga lessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid, verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers. Een kinderyoga les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
Aanmelden:
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Deze kunt u telefonisch of via de mail aanvragen. Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal de docente vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er per direct geen plaats is, dan zal uw kind op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan wordt u verzocht dit door te geven.
Cursusgeld:
Het cursusgeld staat vermeld op de website. Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid:
Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch via sms of per mail door te geven. Maximaal 2 lessen per serie mogen ingehaald worden. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. Indien uw kind voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wordt u verzocht dit tijdig door te geven.
Bereikbaarheid van de ouders:
Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat de docente u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van uw werk, waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneemt de docente dit graag van u.
Betalingen:
De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk voor de eerste les is voldaan, tenzij anders afgesproken.
Afwezigheid docente:
Indien de docente onverhoopt niet in staat is een les of workshop te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een ander moment worden ingehaald of er zal een vervangend docent worden geregeld. Wanneer beide opties niet haalbaar blijken, vindt restitutie van het lesgeld plaats.
Kleding:
Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt).
Opzegging:
Indien u wilt opzeggen graag uiterlijk 2 weken van te voren.
Mededelingen:
Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld en in de nieuwsbrief.
Foto’s:
Foto’s die gemaakt worden tijdens de lessen kunnen gebruikt worden voor de website, mocht u dit niet willen dan hoor ik dat graag.
Ongevallen en aansprakelijkheid:
De docent is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. De docent stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundige gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Kinderyoga de Bloementuin en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.


lees verder »

Lesrooster

We zijn er voor jou op:

Maandagmiddag Locatie Haarlem
15.45-16.45 uur: Kinderyoga (Leeftijd 8-11 jaar)
17.00-18.15 uur: Tieneryoga (Leeftijd 12 jaar+)
Deze lessen worden geven door Sabine

Woensdagmiddag Locatie Haarlem
14.30-15.15 uur: Yoga for the special child individueel en of groepsles
15.30-16.15 uur: Yoga for the special child individueel en of groepsles
17.00 -18.15 uur: Tieneryoga (Leeftijd 12 jaar+)
Yoga for the special child (kinderen met zorgvragen)
Deze lessen worden geven door Anna-Greet en Annet

Donderdagmiddag Locatie Haarlem
15.45 uur -16.45 uur: Kinderyoga (Leeftijd 8-11 jaar)
17.00 uur -18.15 uur: Tieneryoga (Leeftijd 12 jaar+)
Deze lessen worden gegeven door Annet

Vrijdagmiddag Locatie Haarlem
16.00 uur -17.00 uur: Kinderyoga (Leeftijd 8-11 jaar)
17.15 uur -18.00 uur: Groepsles
/individueel Yoga for the Special Child (kinderen met zorgvragen)
Deze lessen worden geven door Annet

Vrijdagmiddag Locatie Velserbroek
16.00 uur -17.00 uur: Kinderyoga (Leeftijd 8-11 jaar)
17.15 uur -18.30 uur: Tieneryoga ( Leeftijd 12+ jaar)
Deze lessen worden geven door Maartje

Zaterdagochtend Locatie Haarlem
Ouder&Peuteryoga
10.00 uur -10.45 uur: Ouder-Peuteryoga (Leeftijd: 2,5-5 jaar)
11.15 uur -12.00 uur: Kinderyoga 4-7 jaar
Deze lessen worden gegeven door Sabine

Zondagochtend Locatie Haarlem en Velserbroek
Creatief Ouder-Kindyoga (leeftijd 5-10 jaar)
1x per maand van 10.30-12.00 uur. Voor data kijk onder het kopje "SamenYoga".
Deze workshops worden gegeven door Annet en Yvonne

Ouder-Kindyoga+ (voor kinderen met een (meervoudige) beperking) Locatie Haarlem
1x per maand van 11.00-12.00 uur.
Deze workshops worden samen gegeven door Anna-Greet en Annet

Yoga op maat
- Yoga for the Special Child®
- individuele/therapeutische yoga
- Buik in Balans yoga
Lestijden in overleg
Deze lessen worden gegeven door Annet en Anna- Greet

Instromen in een groep kan op elk moment, behalve in de therapeutische yogagroepen.

Er kan in overleg ook bij het kind thuis of op school yogales gegeven worden.

Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen

lees verder »

Adres
Kinderyoga de Bloementuin
Annet van de Rhee
St. Jorisveld 1
2023 GD Haarlem
06-21848939
info@kinderyogadebloementuin.nl